De data en poules van de interclub tennis staan op de website van Tennis Vlaanderen!!!

Kijk nu op https://www.tennisvlaanderen.be/tennis-interclub