1. Kampioenschap waarbij Padellers “MET” iedereen en “TEGEN” iedereen kunnen spelen.
  • Clubgevoel stimuleren
  • Padel Niveau omhoog krikken
  • Nieuwe mensen leren kennen
 2. Wordt georganiseerd voor ALLE HEREN en DAMES.
  • REEKS DUBBEL HEREN
  • REEKS DUBBEL DAMES
 3. De laddercompetitie is uitsluitend voorbehouden voor leden die ingeschreven zijn bij stepp.
 4. Wedstrijden worden gespeeld op basis van vooropgestelde speeldata. Deze reservaties worden extra mogelijk gemaakt door de club.
 5. Iedereen is ook vrij om buiten de vooropgestelde speeldata zelf wedstrijden te plannen die geldig zijn voor de LADDER. De uitslag moet dan wel worden ingegeven online. Reservatie gebeurt dan wel op eigen naam.
 6. Bij opstart zal de wedstrijdplanning opgesteld worden waarbij het aantal wedstrijden gelijkwaardig wordt verdeeld onder de deelnemers.
  Er wordt verwacht dat iedereen de wedstrijden respecteert die op de planning staan.
 7. Een Ladderwedstrijd wordt gespeeld op de voorziene gereserveerde dagen en uren. Voorlopig zijn het onderstaande dagen die in aanmerking komen.
  • Dinsdag : 18-19.30 / 19.30-21 / 21-22.30
  • Donderdag : 18-19.30 / 19.30-21 / 21-22.30
  • Zaterdag : 13.30-15 / 15-16.30 / 16.30-18u
  • Zondag : 13.30-15 / 15-16.30 / 16.30-18u
 8. Er zal ook een “Ladderdag” georganiseerd worden die tijdig zal worden gecommuniceerd.
 9. Iedereen die deelneemt wordt ingevoegd in een Whatsapp groep. Hierdoor zal de communicatie om planning of wedstrijden aan te passen iets vlotter kunnen verlopen. De afspraken voor een supplementaire match moeten gemaakt worden in de gebruikelijke WhatsApp-groepen, zodat ieder gelijke kansen krijgt om deel te nemen.
  • Heren = “Stepp Padel Heren 2023”
  • Dames = “Stepp Padel Dames 2023”
 1. Het klassement en rangorde kan steeds geraadpleegd worden via een link op de Website van STEPP.
 2. De rangorde in de verschillende reeksen wordt  bij aanvang chronologisch opgesteld
  • Eerst via KLASSEMENT en Alfabetisch
  • Vervolgens op basis van het eindklassement van de vorige Ladder competitie
  • Om het klassement nog eerlijker te laten verlopen gaan we ook het gemiddelde in rekening brengen.
 3. Puntentelling van een Ladderwedstrijd :
  Er worden 3 wedstrijden gespeeld telkens 1 Set tot 6 winnende spelletjes.
  Bij 5-5 wordt er een Tiebreak tot 7 gespeeld.
 4. Puntentelling op de ladderlijst :

Wedstrijd verloren

0 Punten

Gelijkspel

1 Punt

Wedstrijd verloren met tiebreak

1 Punt

Wedstrijd gewonnen met tiebreak

3 Punten

Wedstrijd gewonnen

3 Punten

 1. Indien een wedstrijd moet onderbroken worden door weersomstandigheden, of tijdsnood zal het resultaat vóór de onderbreking of ten einde het speeluur (1,5u) gelden als definitieve uitslag. Er is pas een geldige uitslag indien er minstens 5 spelletjes zijn gespeeld. Het laatste onafgewerkte spel wordt niet meer in aanmerking genomen als geldig punt.
 2. Na elke wedstrijd moet de uitslag online ingebracht worden. Dit kan via uw persoonlijke PC thuis.
  Men moet steeds aanmelden via de online link van STEPP onder de rubriek “COMPETITIE”.
  De som van al uw punten wordt automatisch berekend op de ladderlijst voor het bekomen van een nieuwe rangorde.  U hoeft dus alleen de SET-standen in te vullen!!
  De gewonnen punten zullen automatisch opgeteld worden bij uw huidig saldo.
 3. De som van al uw punten wordt dan gehanteerd op de nieuwe ladderlijst voor het bekomen van een nieuwe rangorde.  Op het einde zullen er 2 winnaars bekend gemaakt worden.

  Afsluiting Ladder Ranking

  • De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de ladderdag.
   • Kampioen van de Heren
   • Kampioen van de Dames
   • Ladderzot – voor meest gespeeld wedstrijden
  • Bij gelijke stand zal de persoon die het beste gemiddelde heeft hoger op de ranking staan. Daarna telt het aantal gespeelde wedstrijden en vervolgens het totale puntenaantal.
  • Om kans te maken op de overwinning dien je minimum 5 ontmoetingen (= 15 wedstrijden) gespeeld te hebben.
 4. Wanneer een wedstrijd is aangevat, gelden ook de Algemene regels van het Padel.
 5. Een nieuwe deelnemer/deelneemster is steeds welkom maar start steeds onderaan de ranking van zijn reeks. Men moet zich uiteraard eerst registreren via de link.
 6. De KAPITEIN
  • De persoon die als eerste van de 4 spelers genoteerd in de Excel planning staat is de “KAPITEIN” en zal steeds de uitslag noteren. Het is raadzaam om als kapitein steeds een dag voordien een reminder te sturen via de Whatsapp met vermelding van de namen en tijdstip. Hij/zij kan deze verantwoordelijkheid via onderling akkoord overdragen aan iemand anders van de groep.
  • Het resultaat van de wedstrijden zal steeds ingevuld worden in de Excel files die toegankelijk zullen zijn voor alle deelnemers. De “Kapitein” (= de persoon die in het geel fluo staat genoteerd) vult de uitslag in. Bij problemen kan u via de Whatsapp communiceren. De comitéleden staan steeds paraat.
 7. Indien iemand niet kan spelen of belet is, wordt hij/zij geacht een vervanger te zoeken of ten minste (in overmacht) de kapitein op de hoogte te stellen. Zodat de kapitein alsnog een vervanger kan voorzien en de samenstelling van de dubbel ploegen tijdig kan doorsturen!!!!
  Een vervanger kan steeds gevraagd worden in de Whatsapp groep
  1. Iedereen is vrij om zich als vervanger op te geven. Het ladder comité houdt rekening met het aantal gespeelde wedstrijden.
   De speler die zich opgegeven heeft als vervanger en de minst aantal gespeelde wedstrijden heeft, krijgt voorrang om te vervangen. Het laddercomité zal tijdig via Whatsapp communiceren wie als vervanger dient aanwezig te zijn.
  2. We rekenen op een sportieve deelname van iedereen !!

  Het Ladder Comité
  Guido Pauwels
  Lynn Lynthout
  Truda Hermans
  Kim Muyldermans
  Ria Moens
  Ludo Pauwels
  Rudy Derkinderen
  Steve Verelst
  Bram De Smit