Ongevalsaangifte

‘stepp’ heeft een sportongevallenverzekering bij Ethias.

Wat te doen bij een tennis- of padelongeval.

 1. Ongevalsaangifteformulier per mail aanvragen aan info@stepp.club
 2. Het formulier invullen
 3. De aangever stuurt het ingevulde formulier en het bijgevoegde medisch attest per mail naar info@stepp.club. Gebruik goed leesbare scans ! Vermeld tevens het lidnummer van het slachtoffer bij tennisenpadelvlaanderen, een telefoonnummer (eventueel van ouder/voogd) en het gewenste e-mail adres voor alle correspondentie mbt het ongeval.
 4. Stepp zorgt voor het electronisch aangeven van het ongeval bij onze verzekeraar Ethias.
 5. Je ontvangt het dossiernummer en de instructies voor het verder verloop van de afhandeling van het dossier per e-mail.
 6. Hoe het origineel bij in je persoonlijk dossier.

Invullen van het formulier – waar op letten

 • Identiteit van het slachtoffer
 • Gegevens van het ongeval : datum, uur, plaats, welke sport, …
 • Gedetailleerde beschrijving
  • Hoe meer details je kan beschrijven van de omstandigheden waarin het ongeval gebeurd is hoe beter. Ethias neemt een standpunt in bij het aanvaarden of het weigeren van je ongeval rekening houdend met de beschrijving. Beschrijf de omstandigheden, niet het letsel zelf (dat doet je geneesheer).
  • Bv. Tijdens de padelmatch krijg ik een bal van mijn tegenspeler die ik kan nemen door achteruit te lopen. Tijdens het achteruitlopen voel ik een pijnscheut in mijn linkerkuit. Ik kan niet meer lopen en steunen op mijn linkerbeen. De geneesheer kan dan de aandoening beschrijven in zijn medisch attest.
 • Getuigen en eventueel betrokken derden
 • Kleefbriefje van de mutualiteit
 • Geneeskundig getuigschrift
  • Hierbij dient de arts zeker de aard en plaats van het letsel aan te geven

Geef onmiddellijk je ongeval aan indien je een lichamelijk letsel hebt en van zodra je bij de dokter geweest bent zodat er niet te veel tijd verloopt tussen de datum van het ongeval een de datum van aangifte.

Specifieke vragen? Neem dan contact op met de secretaris per e-mail info@stepp.club : 0475/75 91 43