Regelmatige en gematigde fysieke inspanningen hebben een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn. Een goede levenskwaliteit wordt niet enkel verkregen door aandacht te besteden aan een gezonde voeding maar ook door het sporten of door dagelijks te bewegingen. De weerslag van een dergelijke levenstijl op de gezondheid is zeer vlug merkbaar.

Gezonde voeding en beweging zijn tevens centrale aandachtspunten in het preventiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Het zijn de twee belangrijkste pijlers in de strijd tegen obesitas of zwaarlijvigheid.

Om de sport te promoten en op die manier bij te dragen tot de verbetering van de volksgezondheid, dragen de ziekenfondsen graag hun financiële steentje bij (gedeeltelijke terugbetaling van het jaarlijks lidgeld).
Ondanks dat de financiële tussenkomst van elk ziekenfonds verschillend is, zijn de voorwaarden over het algemeen gelijklopend:

 1. Lid zijn van het ziekenfonds – aansluiting bij de aanvullende verzekering
 2. Aangesloten zijn bij een erkende sportclub of sportcentrum
 3. Een attest aanleveren van de sportclub met de volgende gegevens
  • Naam en gegevens van de aanvrager
  • Naam en gegevens van de sportclub
  • Bedrag van het lidgeld
  • Periode van aansluiting
  • Rekeningnummer
  • Handtekening van een vertegenwoordiger van de club

Hoe bekom je zo’n attest op een eenvoudige manier ?

De leden van de clubs die gebruik maken van Elit- abonnementensysteem van Tennis Vlaanderen kunnen de mutualiteitsdocumenten voor gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld downloaden via  hun  spelersdashboard. Van zodra het lidgeld en/of de lessen verwerkt en betaald zijn, kan elk lid op zijn spelersdashboard het document voor de mutualiteit terugvinden. Dit document is volledig ingevuld en voorzien van een handtekening van de secretaris. De mutualiteiten aanvaarden het document, ook al ziet het er anders uit dan hun standaardformulieren.

Hoe doe je dat?

 1. Ga naar Tennis Vlaanderen
 2. Log in met je lidnummer en je paswoord
 3. Het spelersboardvenster gaat open
 4. Ga op die pagina naar clubabonnementen
 5. Ga naar “Attest mutualiteit “
 6. Druk op “Bekijk attest”
 7. Een nieuw venster gaat open
 8. Download

Bijkomende info
Wie aansluit bij een erkende jeugdvereniging, erkende speelpleinwerking of deelneemt aan een sportkamp kan eveneens een tussenkomst bekomen. Een combinatie van de verschillende opties is mogelijk.

Nog goed nieuws
Vele werkgevers stimuleren hun personeelleden tot meer lichaamsbeweging buiten de werkuren door de kostprijs van het lidgeld bij een sportclub en van sportabonnementen bij fitnesscentra en openbare zwembaden gedeeltelijk terug te betalen. Informeer u bij uw werkgever.